Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

Rooda
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan vianergo nergo

May 23 2015

Rooda
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viatoosadtocry toosadtocry
Sponsored post
feedback2020-admin

April 22 2015

Rooda
Młodość to kapryśna kochanka. Zaczynamy ją rozumieć i doceniać dopiero wtedy, gdy odchodzi z innym, by nigdy nie wrócić. Ach, młodość...
— "Marina" Carlos Ruiz Zafon

November 02 2014

Rooda
Reposted frommefir mefir viaBeLikeBlair BeLikeBlair

November 01 2014

Rooda
Reposted frombeatkazz beatkazz viacherrytomorrow cherrytomorrow

October 28 2014

Rooda

October 26 2014

Rooda

October 05 2014

Rooda
Reposted fromyourtitle yourtitle viatoosadtocry toosadtocry
Rooda
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen viatoosadtocry toosadtocry

September 26 2014

Rooda
Reposted frommorela morela viapeluda peluda

September 15 2014

Rooda
2630 53b5
Reposted byxomalicious xomalicious

November 23 2013

Rooda
There's a time for one last hope, and there's a time for letting go.
— Kyler England "Alchemy"
Reposted byKepper Kepper

November 03 2013

Rooda
Czasami nie chodzi o to, aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się na cokolwiek.
— Marek Hłasko
Reposted fromCamilla Camilla viaMartuska Martuska

September 08 2013

Rooda
8433 514d 420
I do.
Reposted frommadsounds madsounds viabundzia bundzia

September 06 2013

Rooda
3872 4081 420
Reposted fromborn2die born2die viaiamdreamer iamdreamer

September 05 2013

Rooda

I never fear death or dying

I only fear never trying
     

— 2 Chainz "We Own It"

August 28 2013

Rooda
Problem dobrze zdefiniowany jest w połowie rozwiązany.

— Charles Kettering
Reposted fromrailus railus viasarkastyczna sarkastyczna

August 22 2013

Rooda
6297 0ff2 420
Reposted fromleximalcerta leximalcerta

July 15 2013

Rooda

June 24 2013

Rooda
Optymista uważa, że świat stoi przed nim otworem. Pesymista... wie, co to za otwór..
Reposted fromlaj laj viafuckyourself fuckyourself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...